Citadines Opéra Paris

艾蜜莉視野 巴黎最棒景觀 巴黎公寓式酒店推薦 馨樂庭巴黎歌劇院旅館 (Citadines Opéra Paris (Apart hotel Paris))

艾蜜莉視野 巴黎最棒景觀 巴黎公寓式酒店推薦 馨樂庭巴黎歌劇院旅館 (Citadines Opéra Paris (Apart hotel Paris))
最近全世界瘋狂迷上Emily in Paris『艾蜜莉在巴黎』但我總覺得那閣樓房間的風景似曾相識,仔細翻找照片才發現這也是我今年帶媽媽去巴黎時享受兩個星期的風景啊! 帶長輩去旅行劃十個重點看過來 倫敦巴黎跨年自助16天 馨樂庭巴黎歌劇院旅館 (Citadines Opéra Paris (Apart hotel Paris)): https://www.agoda.com/zh-tw/citadi...