kusyaro canoe

屈斜路湖獨木舟 秋楓滿喫 somokuya 咖啡茶點供應 保暖衣物免費提供 東北海道

屈斜路湖獨木舟 秋楓滿喫 somokuya 咖啡茶點供應 保暖衣物免費提供 東北海道
全日本第一大,世界第二大火口湖在北海道,屈斜路湖搭加拿大獨木舟,享受秋楓另種風情。一年四季都能享受屈斜路湖樂趣找『somokuya』canoe tour kkday搜尋日本各地超值優選行程:https://www.kkday.com/zh-tw/product/productlist/A01-003?cid=3091